Jordbunden

Jordens tilblivelse kan opdeles i forskellige tidsperioder op igennem tiden, som fx. jura tiden,

kridt tiden, istiden osv.

I hver tidsperiode er der kommet aflejringer af forskellige bjergarter, råstoffers dannelse

og ikke mindst døde dyr og planter.

Planterne der har vokset i de forskellige tidsperioder, har løbende tilpasset sig de skiftende  jordbunds og klima forhold.

Idag kan vi til havebrug udtage jordprøver for de 6 faste bestanddele og organisk materiale.

 - Sten

 - Grus

 - Grovsand

 - Finsand

 - Silt

 - Ler

- Humus (døde dyr og plantedele).

Det er Humus indholdet, der er med til at give det vi i daglig tale vil kalde "kompost". Mange af vore haveplanter ynder at der er en god blanding af alle partikler, men ofte i forskellige blandingsforhold, og derfor tilpasser vi ofte jordbunden til de valgte planter.